Ordin pentru aprobarea statutului elevului

In temeiul prevederilor Legii Educatiei Nationale, nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr.44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, emite prezentul ordin :

  • Art.1 - Se aproba Statutul Elevului, prevazut in anexa nr.1, care face parte integrata din prezentul ordin.
  • Art.2 - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prezentul ordin.
  • Art.3 - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Mircea Dumitru,

Ministru.

Bucuresti
Nr. : 4742
Data : 10.08.2016