CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE -an şcolar 2016-2017- ( componenţă şi atribuţii )

Se constituie în 07.09.2016 în baza prevederilor OMEN 4619/22.09.2014.1. ABRUDAN IOAN – director - preşedinte (învăţământ în limba română-gimnaziu, curriculum, calitate, sportiv-turistice şi tabere, design);

2. BECZI CSILLA - director adjunct (învăţământ în limba minorităţilor naţionale, manuale, bibliotecă, contabilitate-administraţie, perfecţionare, protecţia muncii, P.S.I , circulaţie);

3. MELEG MARIANA - consilier educativ (activitatea extracurriculară, programe şi parteneriate interne şi internaţionale);

4. HORVATH RODICA - învăţământ primar - activitatea claselor pregătitoare - a IV-a, perfecţionare profesori pentru învăţământul primar;

5. GREC AURICA – reprezentant al părinţilor, vicepreședinte al Consiliului Reprezentativ al Părinților;

6. TERHEȘ GABRIEL - reprezentant al părinţilor;

7. PĂUŞAN MARGARETA - reprezentantul primarului;

8. DRAGOȘ RAUL BOGDAN - reprezentantul Consiliului Local Zalău;

9. POPAN ADRIAN - reprezentantul Consiliului Local Zalău.


  • PURDEA ANDREEA - secretar;
  • SAS GHEORGHE - observator din partea Organizaţiei de sindicat.